W SpesMedica prowadzimy diagnostykę deficytów uwagi i nadpobudliwości psychoruchowej u osób dorosłych.

Badanie składa się z wywiadu diagnostycznego DIVA–V oraz z testu MOXO i jest przeprowadzane przez certyfikowanego psychologa-diagnostę.

Więcej informacji o diagnostyce zaburzeń ze spektrum ADHD u osób dorosłych znajdziecie Państwo tutaj