Psychiatria

 

Zapewniamy diagnostykę i leczenie chorób i zaburzeń psychicznych, udzielamy wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych, pomagamy radzić sobie ze stresem.
Do każdego problemu, który nam Państwo powierzą nasi specjaliści podchodzą indywidualnie i z największą starannością dobierają najlepszą formę terapii.

Oferujemy diagnostykę i leczenie:

 

 • zaburzeń nastroju (afektywnych):
  • depresji
  • choroby afektywnej dwubiegunowej
  • zaburzeń nastroju towarzyszących różnym chorobom somatycznym i neurologicznym
 • zaburzeń związanych ze stresem
 • zaburzeń lękowych, nerwicowych
 • zaburzeń przebiegających pod postacią somatyczną (uporczywe bóle psychogenne)
 • zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych (nerwica natręctw)
 • schizofrenii, zaburzeń urojeniowych i innych zaburzeń psychotycznych
 • zaburzeń pamięci
 • zaburzeń osobowości
 • uzależnień

psychiatria dzieci i młodzieży

 

Oferujemy opiekę psychiatryczną dla dzieci i młodzieży. Osoby poniżej 18 r. ż. są szczególnymi pacjentami, potrzebującymi odpowiedniego wyczucia oraz rzetelnej diagnozy. Często zdarza się, że problemy w nauce lub sprawiane problemy wychowawcze mają konkretną przyczynę i dziecko wymaga właściwego wsparcia.

Zajmujemy się diagnostyką i terapią m.in.:

 • zaburzeń rozwoju psychicznego
 • zaburzeń aktywności i uwagi
 • zaburzeń zachowania
 • depresyjnych zaburzeń zachowania
 • zaburzeń lękowych
 • tików
 • zaburzeń psychotycznych

Psychoterapia

 

Proponujemy Państwu możliwość skorzystania z psychoterapii indywidualnej oraz z poradnictwa psychologicznego i wsparcia dla osób w trudnej sytuacji życiowej. Nasi wykwalifikowani terapeuci pomogą Państwu poradzić sobie z niepokojem, lękiem, niską samooceną, nieśmiałością, trudnościami w relacjach interpersonalnych, doradzą jak radzić sobie ze stresem.

Oferujemy również zajęcia terapeutyczne dla osób z zaburzeniami pamięci oraz warsztaty edukacyjne dla ich rodzin i opiekunów.

Prowadzimy także diagnostykę dojrzałości poznawczej, społecznej i emocjonalnej u dzieci od 2 miesiąca do 18 roku życia.

Przygotowujemy opinie psychologiczne na potrzeby instytucji (np. komisja do spraw orzekania o niepełnosprawności) lub do orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Psychoterapia Dzieci i Młodzieży

 

Jeżeli widzisz, że Twoje dziecko ma problemy, ale nie wiesz jak mu pomóc i czujesz się bezsilny, jeśli chciałbyś uzyskać poradę, albo zapewnić Swojemu dziecku wsparcie i terapię w trudnym dla Niego okresie – zapraszamy. Możemy zaoferować profesjonalną pomoc psychologiczną dla dzieci od 8 roku życia oraz młodzieży. Nasi terapeuci mogą wspomóc Państwa dzieci w terapii zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywiania, ADHD, zaburzeń zachowania. Pracujemy również z dziećmi z niepełnosprawnością fizyczną.

Diagnostyka psychologiczna

 

Oferujemy Państwu możliwość przeprowadzenia szczegółowych badań psychologicznych osób dorosłych, dzieci i młodzieży:

 • badanie pamięci i innych funkcji poznawczych – również u osób starszych, w kierunku zespołów otępiennych
 • badanie poziomu intelektu u dorosłych i dzieci
 • badanie osobowości

WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE

 

Oferujemy zajęcia terapeutyczne dla osób z zaburzeniami pamięci. Nasi terapeuci odpowiednio dobierają program zajęć dla poszczególnych grup pacjentów. Właściwy trening funkcji poznawczych może pomóc w usprawnieniu codziennego funkcjonowania. 

Prowadzimy też warsztaty edukacyjne rodzin i opiekunów pacjentów z otępieniem.

  TERAPIA DLA PAR I MAŁŻEŃSTW

   

  Zapraszamy na zajęcia terapeutyczne dla par pozostających w formalnych lub nieformalnych związkach.
  Terapia przeznaczona jest dla osób doświadczających trudności w relacjach i pomoże rozwiązać problemy oraz poprawić komunikację między partnerami.

  Zajęcia prowadzi psycholog – psychoterapeuta. Sesja terapeutyczna trwa 70 minut.

   NEUROLOG W SPESMEDICA

    

   Lekarze neurolodzy i psychiatrzy często współpracują, by spojrzeć na pacjenta całościowo w celu przeprowadzenia kompleksowej diagnozy i podjęcia właściwego leczenia. Dlatego w naszej placówce zapewniamy Państwu również konsultacje neurologiczne.

    INTERWENCJA KRYZYSOWA

     

    Psychologiczna interwencja kryzysowa pomaga poradzić sobie w ostrej fazie kryzysu życiowego albo innej sytuacji traumatycznej i emocjonalnie trudnej. Interwencja może być pomocna w takich sytuacjach jak strata pracy, rozpad związku, okres żałoby, problemy rodzinne, nagła utrata zdrowia lub sprawności itp.

    Wsparcie doświadczonego interwenta kryzysowego pomoże zidentyfikować problem, odnaleźć się w nagłej dramatycznej sytuacji, a także dostrzec możliwe sposoby przejścia przez kryzys.