Diagnostyka ADHD u osób dorosłych

Diagnostyka ADHD u osób dorosłych

W SpesMedica prowadzimy diagnostykę deficytów uwagi i nadpobudliwości psychoruchowej u osób dorosłych. Badanie składa się z wywiadu diagnostycznego DIVA–V oraz z testu MOXO i jest przeprowadzane przez certyfikowanego psychologa-diagnostę. Więcej informacji o...