Do zespołu SpesMedica dołączyła Pani Anna Nazarewicz-Marek – psycholog, psychoterapeuta uzależnień.

Zapraszamy do kontaktu, oferujemy profesjonalną pomoc w identyfikacji problemu, wskazaniu celu i wspólnym wytyczeniu prowadzącej doń drogi. Proponujemy ambulatoryjny program terapii uzależnień, oparty o psychoterapię indywidualną z możliwością włączenia oddziaływań grupowych, a także – w przypadku istniejących ku temu wskazań – zintegrowanym wsparciem farmakoterapeutycznym prowadzonym przez lekarzy psychiatrów w celu wsparcia oddziaływań psychoterapeutycznych, lub leczenia schorzeń towarzyszących uzależnieniu (np. depresja, zaburzenia lękowe i inne).