W Spesmedica prowadzimy terapię uzależnień dla pacjentów dorosłych, a także dla młodzieży.

Zapraszamy do kontaktu, oferujemy profesjonalną pomoc w identyfikacji problemu, wskazaniu celu i wspólnym wytyczeniu prowadzącej doń drogi. Proponujemy ambulatoryjny program terapii uzależnień, oparty o psychoterapię indywidualną z możliwością włączenia oddziaływań grupowych, a także – w przypadku istniejących ku temu wskazań – zintegrowanym wsparciem farmakoterapeutycznym prowadzonym przez lekarzy psychiatrów w celu wsparcia oddziaływań psychoterapeutycznych, lub leczenia schorzeń towarzyszących uzależnieniu (np. depresja, zaburzenia lękowe i inne).

Nasi specjaliści specjalizują się również w prowadzeniu terapii uzależnień behawioralnych u młodzieży – w szczególności uzależnienia od internetu, gier, telefonów komórkowych.

 

 

Sesje terapeutyczne mogą odbywać się również w formie spotkań on-line.