MAŁGORZATA LUDWICZAK

Psycholog

psychotraumatolog

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalnością Psychologia zdrowia i kliniczna oraz studiów magisterskich na kierunku Pedagogika w zakresie profilaktyki i animacji społeczno-kulturalnej, ponadto ukończyła studia podyplomowe z Socjoterapii, roczny podyplomowy kurs z Arteterapii oraz kurs kwalifikacyjny z Oligofrenopedagogiki. Obecnie w trakcie studiów z Psychotraumatologii na SWPS w Warszawie, gdzie zdobywa wiedzę i doświadczenie w zakresie diagnozy psychologicznej oraz terapii osób po traumie – we wczesnych interwencjach oraz w przypadku długofalowych skutków doświadczeń traumatycznych w przeszłości.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w wielu ośrodkach, m. in. w szpitalu wojewódzkim na oddziale neurologiczno-rehabilitacyjnym, w powiatowym centrum pomocy rodzinie, rodzinnym ośrodku diagnostyczno-konsultacyjnym, ośrodku interwencji kryzysowej, oraz pracując z młodzieżą w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach i świetlicach środowiskowych.

Aktualnie pracuje również w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie – Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie udziela pomocy psychologicznej rodzinom zmagającymi się z różnymi problemami, będącym w sytuacji kryzysu, lub po traumatycznych przeżyciach.

Od 2014 roku pełni również funkcję biegłego sądowego w dziedzinie psychologii.