Kamil Lesiak

Psycholog

Psychoterapeuta dzieci i młodzieży

Magister psychologii ze specjalnością Psychologia Zdrowia i Kliniczna, absolwent Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2011r. pracuje z dziećmi i młodzieżą, współpracuje z ich rodzinami i specjalistami w zakresie wspierania rozwoju psychicznego.

Od 2016r. uczestniczy w całościowym, czteroletnim kursie Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej Zaburzeń u Dzieci i Młodzieży w Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej w Warszawie. Swoją wiedzę wzbogaca poprzez naukę Dialogu Motywującego. W swojej pracy skupia się na wydobywaniu i wspieraniu gotowości do zmiany, budowaniu relacji terapeutycznej opartej na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa. Wykorzystując techniki poznawczo – behawioralne dąży do stworzenia środowiska umożliwiającego zmianę sposobu myślenia osoby będącej w procesie terapeutycznym, dzięki czemu możliwe jest wypracowanie skutecznych strategii radzenia sobie oraz rozwój komunikacji w systemie rodzinnym.