Aleksandra Kazimierczak-Kabzińska

Lekarz, konsultacje neurologiczne

Doktor nauk medycznych, lekarz na 4. roku specjalizacji z neurologii. Ukończyła studia medyczne na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Zabrzu. Jako studentka wielokrotnie uczestniczyła i prezentowała prace podczas zjazdów dla studentów i młodych lekarzy, laureatka wielu konkursów i konferencji o zakresie krajowym i międzynarodowym.
Współautorka publikacji naukowych o tematyce neurologicznej, psychiatrycznej i endokrynologicznej. Obecnie pracuje jako lekarz rezydent w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie, gdzie prowadzona jest kompleksowa diagnostyka i leczenie m.in. chorób naczyniowych OUN, stwardnienia rozsianego, padaczki, ale również bólów głowy i zespołów bólowych kręgosłupa.