Test Stanford-Binet 5 jest najnowszą edycją testu psychologicznego pozwalającego oceniać poziom funkcjonowania intelektualnego oraz zdolności poznawczych u osób w przedziale już od 2 do 69 lat, a więc może być stosowany zarówno u dzieci, młodzieży, jak i dorosłych.

Test wykorzystywany jest w badaniu wszędzie tam, gdzie podejrzewamy nie w pełni typowy poziom rozwoju pacjenta. Testu Stanford-Binet 5 możemy używać również do diagnozy osób słabosłyszących, z zaburzeniami komunikacji, autyzmem, trudnościami w nauce, poważnym uszkodzeniem mózgu, czy władających językiem polskim w sposób ograniczony.

Test musi być przeprowadzany przez dyplomowanego psychologa, posiadającego wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju testów oraz interpretacji wyników. Na podstawie przeprowadzonego testu zostaje opracowana opinia dla Pacjenta.

W Spesmedica mamy możliwość przeprowadzania testów intelektu Stanford-Binet 5 zarowno u dzieci, jak i dorosłych. Zapraszamy.