Zbigniew Szafraniec

Kardiolog

Doktor nauk medycznych, specjalista kardiologii, pracownik Kliniki Elektrokardiologii Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz European Society of Cardiology.

Kardiologią, a w szczególności zaburzeniami rytmu serca zajmuje się zawodowo od kilkunastu lat. Tytuł naukowy doktora nauk medycznych oraz specjalizację z kardiologii uzyskał w 2016 r. Nieustannie rozwija swoje umiejętności w zakresie diagnostyki oraz leczenia zarówno najczęstszych problemów kardiologicznych, takich jak nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, migotanie przedsionków, jak również tych rzadszych, stwarzających większe wyzwanie dla klinicysty. Jest również autorem i współautorem publikacji naukowych z dziedziny kardiologii oraz rozdziałów w książkach medycznych.

Poza tematyką medyczną interesuje się również historią starożytną, rozwojem nauki i techniki, sportem (piłka nożna, hokej na lodzie) oraz komputerami.