marta boczkowska

Psycholog kliniczny

Doktor nauk społecznych, psycholog kliniczny. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego i Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie SWPS w Warszawie na kierunku psychologia. Ukończyła czteroletnie szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychologii klinicznej chorób somatycznych. Pracuje jako psycholog w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi. Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobywała w Z.O.Z. Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Łodzi, Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi i Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem Fundacji Subvenio w Łodzi.

Praktykę kliniczną łączy z pracą badawczo-dydaktyczną. Jest badaczką w Instytucie Psychologii Państwowej Akademii Nauk. Współpracuje z Centrum Badań nad Traumą i Kryzysami Życiowymi Uniwersytetu SWPS. Dwukrotnie wyróżniona stypendium Narodowego Centrum Nauki.
Pracuje z osobami, które doświadczyły traumy i kryzysu m.in. utraty zdrowia, utraty chęci życia, uległy wypadkowi komunikacyjnemu, doznały kataklizmu, katastrofy, przemocy, są w trakcie rozwodu, rozstania. Wspiera pacjentów z depresją, zaburzeniami lękowymi, PTSD i zaburzeniami odżywiania.

Jako psychodietetyk pracuje indywidualnie i grupowo z osobami, które chcą odzyskać kontrolę nad procesem jedzenia. Diagnozuje i wspiera terapeutycznie osoby z nadwaga, otyłością, anoreksją, bulimią, borykające się „emocjonalnym” i „nocnym” jedzeniem.