PAWEŁ KROPIWNICKI

Psychiatra DZIECI I MŁODZIEŻY

Doktor nauk medycznych, specjalista psychiatrii, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży oraz specjalista terapii środowiskowej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w trakcie pracy na różnych oddziałach psychiatrycznych oraz w licznych poradniach zdrowia psychicznego dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Przez wiele lat pracował w Oddziale Psychiatrii Młodzieżowej szpitala przy ul. Czechosłowackiej w Łodzi, gdzie zajmował się terapią pacjentów oraz sprawował nadzór merytoryczny nad lekarzami w trakcie szkolenia specjalizacyjnego.

Obecnie jest pracownikiem dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego, prowadzi zajęcia ze studentami z Polski i zagranicy.

Interesuje się przede wszystkim diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego.