MAŁGORZATA LUDWICZAK

Psycholog

psychotraumatolog

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalnością Psychologia zdrowia i kliniczna, studiów magisterskich na kierunku Pedagogika w zakresie profilaktyki i animacji społeczno-kulturalnej oraz studiów z psychotraumatologii na SWPS w Warszawie, gdzie zdobyła wiedzę i doświadczenie w zakresie diagnozy psychologicznej oraz terapii osób po traumie – we wczesnych interwencjach oraz w przypadku długofalowych skutków doświadczeń traumatycznych w przeszłości.

Ponadto ukończyła studia podyplomowe z Socjoterapii, roczny podyplomowy kurs z Arteterapii oraz kurs kwalifikacyjny z Oligofrenopedagogiki.

Obecnie uczestniczy w czteroletnim Kursie Psychoterapii w Instytucie Ericksonowskim w Łodzi, atestowanym przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w wielu ośrodkach, m. in. w szpitalu wojewódzkim na oddziale neurologiczno-rehabilitacyjnym, w powiatowym centrum pomocy rodzinie, rodzinnym ośrodku diagnostyczno-konsultacyjnym, ośrodku interwencji kryzysowej, oraz pracując z młodzieżą w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach i świetlicach środowiskowych.

Aktualnie pracuje również w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie – Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie udziela pomocy psychologicznej rodzinom zmagającymi się z różnymi problemami, będącym w sytuacji kryzysu, lub po traumatycznych przeżyciach.

Od 2014 roku pełni również funkcję biegłego sądowego w dziedzinie psychologii. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.