Klaudia Zybert-WijatKowska

Psychiatra

Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii. Swoje ponad dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe zdobyła w trakcie pracy w oddziałach klinicznych oraz w poradniach zdrowia psychicznego. Przez wiele lat pracowała w Klinice Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, przy ul. Czechosłowackiej 8/10, gdzie zajmowała się leczeniem pacjentów przebywających na oddziale, a także jako kierownik specjalizacji sprawowała pieczę nad lekarzami będącymi w trakcie szkolenia specjalizacyjnego. Obecnie dyżuruje we wszystkich oddziałach psychiatrycznych tego szpitala. W ramach pracy doktorskiej prowadzi badania dotyczące zaburzeń funkcji poznawczych w schizofrenii.

Swoją wiedzę aktualizuje uczestnicząc w licznych konferencjach naukowych, regularnie zapoznaje się z najnowszymi doniesieniami z zakresu diagnostyki i terapii psychiatrycznej. Zajmuje diagnostyką i leczeniem m.in. depresji, zaburzeń lękowych (nerwic), zaburzeń psychotycznych, choroby afektywnej dwubiegunowej, zaburzeń związanych ze stresem, zaburzeń odżywiania. Zwraca szczególną uwagę na dobry kontakt z pacjentem, a proponowaną formę terapii zawsze dobiera indywidualnie.

Jej wielką pasją jest jazda konna. Regularnie trenuje, posiada uprawnienia instruktora.