Dominika Piekarz

Psychiatra dzieci i młodzieży

Lekarz w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży. Posiada doświadczenie w pracy dziećmi i młodzieżą zdobyte podczas pracy w oddziałach psychiatrycznych Szpitala im. J. Babińskiego w Łodzi oraz Klinice Psychiatrii Młodzieżowej CSK UM w Łodzi, a także z pacjentami dorosłymi zdobyte w Specjalistycznym Szpitalu im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach.
Ukończyła roczne szkolenie w zakresie terapii behawioralno-poznawczej. Stale poszerza swoje kwalifikacje uczestnicząc w dodatkowych kursach i konferencjach z zakresu terapii farmakologicznej i psychologicznej osób w wieku rozwojowym.

Zajmuje się diagnozą i leczeniem:
– zespołu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD),
– zaburzeń zachowania, zaburzeń opozycyjno- buntowniczych,
– zaburzeń nastroju (depresja, choroby afektywne),
– zaburzeń obsesyjno – kompulsywnych,
– zaburzeń tikowych,
– zaburzeń emocjonalnych oraz o charakterze lękowym,
– zaburzeń adaptacyjnych,
– zaburzeń somatycznych
– całościowych zaburzeń rozwoju (autyzm, zespół Aspergera),
– zaburzeń psychotycznych.