Beata Barczak

Specjalista psychoterapii uzależnień

Jest certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień i współuzależnienia z 6-letnim doświadczeniem zawodowym. Ukończyła studia na kierunku pedagogiki w specjalności pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyka uzależnień na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Absolwentka Szkoły Specjalistów Psychoterapii Uzależnień Care Brok. Doświadczenie zawodowe zdobywała m. in.: w Poradni profilaktyki i terapii uzależnień PCMD w Piotrkowie Trybunalskim, w Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Działdowie, w Ośrodku Interwencji kryzysowej w Piotrkowie Trybunalskim, w licznych punktach konsultacyjnych i na wielu szkoleniach oraz spotkaniach superwizyjnych i klinicznych.

Specjalizuje się w pracy z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych, w tym od alkoholu, narkotyków, dopalaczy i leków. Zajmuje się pomocą osobom z uzależnieniami behawioralnymi, taki jak uzależnienie od hazardu, seksu, internetu i pornografii.

Pracuje z osobami, u których w związkach pojawiają się problemy dotyczące uzależnienia lub współuzależnienia, z osobami obciążonymi tzw. syndromem Dorosłego Dziecka Alkoholika (DDA), zajmuje się profilaktyką oraz terapią rodzin dotkniętych problemem uzależnienia. Swoim klientom pomaga zdobyć wiedzę nt. uzależnień oraz współuzależnienia, określić czy maja problem dotyczący uzależnienia lub współuzależnienia, uzyskać diagnozę, wyjść z nałogu, zwiększyć komfort w różnych obszarach życia oraz rozwiązać problemy w związku dotyczące uzależnienia