Aleksandra Kaczmarek

Psycholog

Magister psychologii w trakcie ostatniego roku szkolenia specjalizacyjnego z Psychologii Klinicznej Zaburzeń Psychicznych, które odbywa w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Neuropsychologii Klinicznej oraz pięcioletnie studia magisterskie na kierunku Psychologia Kliniczna na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.
W trakcie studiów ukończyła fakultety w zakresie pracy z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi, interwencji kryzysowej i seksuologii klinicznej.

Od wielu lat jest członkiem  Ogólnopolskiego Związku Psychologów, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego.
Pełni również funkcję psychologa-orzecznika w Powiatowych Centrach Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w województwie łódzkim.

Na co dzień pracuje z osobami dorosłymi prowadząc terapię i wsparcie psychologiczne, diagnostykę psychologiczną, ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki zaburzeń pamięci. Prowadzi warsztaty umiejętności psychospołecznych, relaksacji, psychorysunku oraz EEG biofeedback’u.