Agnieszka Piątek

Psycholog

Psycholog ze specjalnością z psychologii klinicznej, filozof, psycholog szkolny, nauczyciel akademicki i szkoleniowiec, członek Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce.
Zawodowo od kilku lat zajmuje się problemami wychowawczymi, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, komunikacją interpersonalną, relacjami interpersonalnymi, osobami w kryzysie, a także oferuje wsparcie w leczeniu depresji i lęków, usprawnianiu funkcji poznawczych, poprawie funkcjonowania społecznego człowieka, budowaniu potencjału osobistego.

W swojej pracy wykorzystuje różne podejścia, korzystając głównie z technik behawioralno – poznawczych, pracy ze schematami.

Posiada ponad 1500 godzin doświadczenia w prowadzeniu działalności dydaktycznej i szkoleniowej m.in. z zakresu pracy z osobami z deficytami w zakresie funkcjonowania, neuropsychologii klinicznej, neurodydaktyki, rozwoju osobistego, dostosowania wymagań do możliwości dziecka w środowisku szkolnym, wypalenia zawodowego, zarządzania własnymi zasobami i rozwiązywania konfliktów, zarządzania emocjami, motywacji, itp.