agata gabryelska

dr n. med. Psychiatra

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Obecnie w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z psychiatrii w Klinice Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Lekarz w Ośrodku Leczenia Zaburzeń Snu CSK w Łodzi. Adiunkt w Zakładzie Medycyny Snu i Zaburzeń Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych w czasopismach międzynarodowych. Członek wielu towarzystw naukowych w tym Amerykańskiego Towarzystwa Medycyny Snu, Europejskiego Towarzystwa Badań nad Snem i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Pracę doktorską pt. „Wpływ hipoksemii na zmianę czynnika HIF-1 u chorych na zespół obturacyjnego bezdechu sennego” obroniła jeszcze podczas studiów, robiąc to jako druga osoba w historii w Polsce. Za te badania została przyznana nagroda Prezesa Rady Ministrów za Wyróżniającą się Rozprawę Doktorską.
Ponadto laureatka wielu nagród w tym Nagród Naukowych Polityki, Ministra Zdrowia, Marszałka Województwa Łódzkiego czy Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz stypendiów – między innymi Fundacji Kościuszkowskiej czy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Równocześnie do realizacji badań naukowych poszerza swój warsztat kliniczny odbywając staże zagraniczne w Klinice Zaburzeń Snu w Edynburgu czy Klinice Psychiatrii i Psychoterapii we Freiburgu jak i uczestnicząc w kursach takich jak terapia poznawczo-behawioralna bezsenności czy ocena badań w przebiegu zaburzeń snu prowadzonych przez Narodową Fundację Snu wraz z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.