DORADZTWO I KONSUTACJE

Udzielimy Ci niezbędnych informacji w zakresie prowadzanie własnej firmy, dopracowania pomysłu inwestycyjnego. Zajmiemy się analizą przedsięwzięcia pod względem możliwości pozyskiwania dotacji ze środków publicznych lub preferencyjnych. Zweryfikujemy nakłady inwestycyjne i kosztowe pod względem możliwości ubiegania się o środki zewnętrzne oraz weryfikacją możliwości spełnienia wymogów formalnych uprawniających do złożenia dokumentacji w ramach konkursów. Doradzimy w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej zgodnie z przepisami unijnymi i lokalnymi. Pomożemy w zakresie kontroli oraz dekretacji dokumentów księgowych.

Dodatkowo w ramach doradztwa będziemy organizować spotkania z ekspertami z dziedziny prawa i rachunkowości.