Anna Nazarewicz-Marek

Psycholog, Terapeuta Uzależnień

Psycholog, absolwentka pięcioletnich studiów magisterskich o specjalności psychologia kliniczna w WSFiZ w Warszawie (obecnie Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie).

Psychoterapeuta Uzależnień w Procesie Certyfikacji po Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Ukończyła szkolenie z uzależnień behawioralnych organizowane przez Instytut Psychologii Zdrowia.

Posiada również doświadczenie uzyskane podczas prowadzenia wykładów dla kierowców z zakresu psychologii transportu. Na co dzień pracuje w Szpitalu Wojewódzkim w Bełchatowie w Poradni Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.